Dokumentation og brochurer

Aluthermo er et produkt som har mange år på bagen i udlandet. Produktet er gennemprøvet og gennemtestet og er nu ved at vinde indpas på det danske marked.

Nedenfor har du mulighed for at læse brochuren om Aluthermo og derudover nærlæse dokumentation for hvordan det fungerer og effekten af produktet.

Brochure - Aluthermo Quattro

Aluthermo Quattro

Download

Monteringsvejledning

Her kan du se forskellige montageløsninger.

Download

Principsnit i loft-væg og gulv i træhus

Byggesag for nybyggeri til sommerhus i Assens Kommune

Download

Byggesag Kerteminde Kommune

Isolering i nybyggeri af opvarmet garage og udvidelse af parcelhus i Kerteminde Kommune

Download

Principsnit i betongulv med gulvvarme

Principsnit

Download

Fremtidens isolering

Datablad om fremtidens isolering

Download

Damp- og Radonspærre

Datablad om Damp- og Radonspærre

Download

Allergivenlig

Datablad om allergivenlighed

Download

Brandhæmmende

Datablad om brandhæmmende virkning og brandgodkendelse

Download

Elektromagnetisk stråling

Datablad om beskyttelse mod elektromagnetisk stråling

Download

Pladsbesparende

Datablad om produktets pladsbesparende egenskaber

Download

Varmeoverførsel

Datablad om hvordan varmeoverførsel normalt foregår

Download

Isoleringsevne

Datablad om produktets isoleringsevne

Download

Test og godkendelser

Datablad om hvordan produktet er testet og godkendt

Download

Aluthermo - U-værdi efter gældende EN16012

Isoleringseffekten af Aluthermo Quattro skal iht gældende dansk lovgivning testes i Hot Boks test iht EN16012, som også bruges til masseisoleringsprodukter.

Download

Dampspærre godkendelse

Gældende godkendelse for brug som dampspærre.

Download

Aluthermo Quattro - Brandtest

Brandtesten af Aluthermo Quattro.

Download